HOME | CONTACT         NL | FR  

 

Wat doet Neuropia?

Neuropia is een VZW die, door de organisatie van talrijke en diverse activiteiten, een stimulans wil zijn voor jong en oud om op een leuke manier kennis te maken met cultuur in de brede zin van het woord.  Meer specifiek willen we graag een bijdrage leveren tot het bevorderen van de evenementenbeleving.

Om ons doel te bereiken en daarenboven onze talrijke activiteiten te kunnen organiseren en financieren leveren we binnen de Sportpaleisgroep onze bijdrage aan allerhande comfortverhogende diensten.  Onze leden kunnen hierbij de evenementenwereld in al haar facetten beleven van binnenuit door onder andere mee te werken bij de plaatsaanduiding, ticketcontrole, sampling enzovoort.

Wie lid wordt en zijn medewerking verleent binnen de VZW Neuropia kan deelnemen aan alle door en voor de leden georganiseerde activiteiten.

 

Wat houdt plaatsaanduiden in?

Neuropia staat voornamelijk in voor het plaatsaanduiden tijdens evenementen binnen de Sportpaleisgroep. Dit houdt in dat medewerkers van Neuropia de duizenden bezoekers van de evenementen naar hun plaats begeleiden. De plaatsaanduiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers dus rekenen we op jouw vriendelijkheid en behulpzaamheid.

 

Belangrijk: indien je werkloos bent kan je veelal - omwille van bepaalde wettelijke redenen - geen vrijwilligerswerk uitvoeren. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

Neuropia in Vorst Nationaal

Sinds kort heeft de NV Sportpaleis de uitbating van Vorst Nationaal overgenomen. Wie al wel eens eerder in het Antwerpse Sportpaleis of de Lotto Arena op bezoek kwam weet dat er bij elk evenement een groep vrijwilligers aan het werk is. Zij staan onder andere in voor de ticketcontrole, de plaatsaanduiding, de lockerservice en nog zoveel meer. Zij zorgen voor een heel aantal diensten waardoor het comfort van onze gasten de hoogte ingaat. Deze vrijwilligers horen allemaal tot onze vzw Neuropia.

We willen onze diensten graag uitbreiden naar Vorst Nationaal. Ook hier willen we onze gasten op een optimale manier ontvangen en begeleiden zodat wij ook ons steentje kunnen bijdragen aan een perfect concert of evenement.

Ben je jong of al wat ouder, maar nog jong van geest en wil je heel graag meewerken binnen een leuk team van vrijwilligers? Spreek je een aardig woordje Frans en Nederlands en wil je ook graag jouw steentje bijdragen aan onze werking? Meld je dan vandaag aan.

Als je lid wordt van Neuropia en meewerkt bij evenementen kan je ook deelnemen aan allerlei activiteiten die onze VZW Neuropia organiseert. Meer info hierover kan je uiteraard vinden op onze website.

Meer informatie: info@neuropia.be

 


 

 

Neuropia à Forest National

Récemment la SA Sportpaleis a pris en charge l’exploitation de Forest National. Si vous avez déjà visité le Sportpaleis ou le Lotto Arena à Anvers, vous savez qu’il y a un group de bénévoles qui travaille toujours pendant les événements. Ils sont responsables du contrôle des tickets, l’indication de votre place, le service des lockers et beaucoup plus. Ils fournissent un certain nombre de services afin d’améliorer le confort de nos clients. Ces bénévoles sont regroupés sous l’ASBL Neuropia.

Nous voulons étendre nos services vers Forest National. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos clients d’une façon optimale afin que nous puissions contribuer à un concert ou un événement parfait.

Êtes-vous jeune ou plus âgé mais encore jeune dans l’âme et vous voulez travailler avec un équipe de bénévoles? Vous parlez français et néerlandais et vous voulez contribuer à nos activités à Forest National?

Si vous devenez membre de l’ASBL Neuropia et vous travaillez avec nous pendant des événements, vous pouvez participer plusieurs activités que l’ASBL Neuropia organise pour ses membres. Vous trouverez plus d’information sur notre site web.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@neuropia.be

 

 
 
x

Neuropia promsfuif !!!